Till affärslek

Fick ett önskemål in mailat på affärskontakterna med bild och tecken, personen som mailade in önskade dessa orden, kan göra fler om så önskad, Men vill att ni skriver vilka ord ni vill ha i mailet, då det underlättar för mig att skapa. Gör 12 ord på varje ark.

Här nedan har ni länkar till de tre olika pektavlorna