Boktips

Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation 

Skriven av Signe Tonér

Vill ni veta mer om boken och beställa den gör ni det här

Vill tipsa er om denna bok, den tar upp mycket matnyttigt kring tecken. Den är lättläst och inspirerande och passar både för nybörjare eller för veteraner. 

Gillar att den tar upp reflektionsfrågor efter varje kapitel som man kan diskutera i sitt arbetslag för att hålla arbetet levande. 

Den ger även bra tips på hur man får igång ett arbete på en förskola/skola/ hemmet eller hur man kan avancera det ännu mer. 

Boken får fem händer av fem möjliga! 

Teckenspråk i världen 

Idag snubblade jag över ett instagramkonto som gör posters med handalfabetet. Där stod det att det fanns ett internationellt handalfabetet. Jag har under min utbildning lärt mig att det inte finns ett internationellt teckenspråk, men tydligen fanns det ett handalfabet. Fick en länk av henne vart hon hade hittat det och det fanns på sidan Sveriges dövas riksförbund kolla in den sidan kan ni läsa mer. Här nedan kommer bilden på det internationella handalfabet.


Varför det inte finns ett internationellt teckenspråk är en av orsakerna olika kulturer. Vi t.ex tecknar flicka på ett sätt som man kanske inte kan göra i andra kulturer, pga att det kvinnliga framhävs. 

Inom det svenska teckenspråket skiljer sig också teckenspråket pga olika dialekter precis som det gör i det talande svenska språket.

Speciell dag

Idag är det ingen vanlig dag för idag är det teckenspråkets dag.

Teckenspråkets dag

Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk. Därför arrangeras Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika städer i Sverige.

Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk är en mänsklig rättighet.

Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Vi blev därmed en förebild för många andra länder, som efter hand fått teckenspråket legaliserat i olika former.

Trots erkännandet 1981 så har teckenspråket inte alls fått den status som det borde. Den 1 juli 2009 trädde språklagen i kraft. Den reglerar även svenskt teckenspråk och innebär ett starkare skydd. Staten, landstingen och kommunerna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för teckenspråket. Men det brister fortfarande i tillgänglighet och bemötande för de teckenspråkiga grupperna.


Info Ovan hämtad från http://www.sdr.org/teckensprak/teckensprakets-dag