Något som kan vara bra att satsa på, det är kopparlegeringar. Om du har behov av kopparlegeringar, så kan du hitta det hos Smålands Stålgjuteri AB. Hos dem finns det flera olika val av legeringar för dina applikationer. Att använda dig av koppar är dock ett bra val, eftersom det har många bra fördelar.

Vad är en kopparlegering?

När man talar om kopparlegeringar eller legeringar överlag så handlar det om att binda samman eller förena ett material med metalliska egenskaper. En legering består av två eller flera legeringskomponenter där en av dem måste vara en metall. Om denna metall är koppar, då kallas det just för kopparlegering.

Legera med koppar

Om det är så att du känner att kopparlegeringar, det är vad som skulle passa dina applikationer eller produkter, då kan du vända dig till Smålands Stålgjuteri AB. De sysslar bland annat med det som kallas gjutdesign. Detta handlar då om en kombination av detaljens geometri och dess material. för att kunna välja bra material så utgår man från:

  • Hållfasthet.
  •  
  • Nötningsbestädighet.
  • Värmebeständighet.
  • Korrosionbeständighet.

Smålands Stålgjuteri arbetar idag med tre olika materialgrupper. Dessa består av stålgjutgods och rostfritt gjutgods samt järnlegering i form av vitjärn. Detta företag har även så att de kan göra olika sorters legeringar.

Är det så att du vill veta mer om legeringar, eller mer om detta företag, eller mer om deras andra tjänster? Då ska du besöka deras sida, eller så tar du kontakt med dem så kan de berätta mer om vad de kan hjälpa dig med.